Vitaliteitscoaching

Het begrip Vitaliteitscoaching begint flink tractie te krijgen bij consumenten en in het bedrijfsleven, maar wordt uitgehold omdat men het niet duidelijk kadert. Wat is Vitaliteitscoaching nu precies en welke toegevoegde waarde heeft het voor jouw medewerker?

WAT IS VITALITEIT? /

Vitaliteit is de energie, motivatie en veerkracht waarmee je in het leven staat en het vermogen om jezelf fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel te ontwikkelen. Vitaliteit is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen en waar je zelf regie over hebt. Aan de basis van vitaliteit ligt dus persoonlijk leiderschap: de vaardigheid om jezelf te leiden, waarbij hoofd, hart en handen optimaal samenwerken om jouw doelen te realiseren (zowel zakelijk als privé). Een vitaal mens heeft:

 • Energie om te doen wat hij/zij graag zou willen doen, waarbij energie is opgebouwd uit vier energiedimensies: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.
 • Motivatie en duidelijke doelen waaraan hij/zij die energie wil besteden.
 • Veerkracht om met tegenslagen en uitdagingen om te gaan. 

VITALITEITSCOACHING

Vitaliteitscoaching is een duurzaam proces dat met name draait om persoonlijke groei en zelfontplooiing. Met deze vorm van begeleiding help ik medewerkers vitaler te worden. Het richt zich op bewustwording, verandering en volhouden. Als Vitaliteitscoach kan ik daardoor helpen in preventie als ook bij diverse vormen van lichamelijke, psychische en psychomatische klachten.

Eigen regie en persoonlijk leiderschap staan centraal in het optimaliseren van vitaliteit, een gezonde leefstijl en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door het coach-traject vergroot de medewerker het algemene welzijn en hiermee verbetert de werkprestatie. Ik ondersteun, motiveer en inspireer de medewerker in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om de eigen vitaliteit te versterken, duurzaam inzetbaar te blijven en met plezier te kunnen werken.

Vitaliteitsplan

Samen bepalen we concrete persoonlijke doelen die vast worden gelegd in een vitaliteitsplan. Dit vitaliteitsplan vormt de rode draad van het vitaliteitscoachtraject. Face-2-Face coaching is voor medewerkers met een uitdagend vitaliteitsvraagstuk, waarbij duurzame gedragsverandering het doel is. Iedere organisatie en iedere medewerker is anders. Een coach-traject duurt gemiddeld 3 tot 12 maanden maanden waarbij de coach-gesprekken plaats kunnen vinden bij de werkgever of in de praktijk te Berg en Dal

VOORBEELDEN VAN vitaliteits-Vraagstukken /

 • Omgaan met stress en/of burn-out
 • Twijfels over loopbaan/carrière
 • Een gezonde balans houden tussen werk en privé
 • Presteren onder hoge (werk)-druk
 • Vermoeidheidsklachten/Energietekort ervaren
 • Het missen van vitaliteit en ervaren van een zinvol leven
 • Te veel of te weinig verantwoordelijkheid nemen
 • Vol kunnen houden
 • Weerbaarder worden bij tegenslagen

fasering

1. VERKENNEN / 

Tijdens de gesprekken zal er verkend worden wat men wil, wat de mogelijkheden zijn, wat men al gedaan heeft en wat men juist níet wil. We onderzoeken wat het doel op gaat leveren. Wat kan de medewerker méér als het doel bereikt is? Er wordt ook verkend wat het halen van het doel van ze zal vragen, is de inspanning de moeite waard? Wat zijn de obstakels tussen de medewerker en het doel en wat werkt en wat niet.

2. VERANDEREN

Als we goed verkend hebben, dan hebben we niet alleen de doel(en) concreet gemaakt, maar ook de obstakels die men afhouden van het doel. Waarom is men niet waar men wil zijn? Soms kunnen we die obstakels oplossen, soms kunnen we ze veranderen en soms kunnen we ze omzeilen.

VOORBEELDEN VAN OBSTAKELS

 • Angst
 • Stress (verlies van overzicht en controle)
 • Vermoeidheid
 • Pijn
 • Wilskracht
 • Slaapproblemen
 • Gebrek aan (zelf)vertrouwen
 • Onvoldoende benutte sterke eigenschappen
 • Ervaren van weinig respect
 • Eenzaamheid
 • Emotionele problemen
 • Gebrek aan vaardigheden om vol te houden.

3. VOLHOUDEN

Het veranderen van gedrag is een kunst en wetenschap, waar veel factoren bij komen kijken. Een ‘alles of niets’ aanpak zal men telkens zien falen als men niet sterk inzet op ‘autoregulatie’. Bij gedragsverandering gaat het er om dat we elke dag íets doen, dat we consistent zijn. Voordat nieuw gedrag een gewoonte wordt, moet het tussen de 22 en 260 dagen worden volgehouden, afhankelijk van de persoon en het soort gedrag. 260 dagen is het uitgangspunt. Uiteraard vraag je niet iedere dag van jezelf het maximale.

De medewerker kan na het traject er niet vanuit gaan dat het leven vanaf nu vanzelf zal gaan. Men ondervindt gezondheidsklachten, krijgt te maken met tegenslagen, verandert van baan en mensen komen te overlijden. Alles wat ervoor zorgt dat men wil opgeven, is aanleiding voor het inzetten van het ‘crisisplan’, het vangnet, het back up plan, zodat de inspanningen niet voor niets zijn geweest.


KENNISMAKEN MET VITALITEITSCOACHING? /

Wil je meer weten over Vitaliteitscoaching? Vraag hier een vrijblijvend oriëntatiegesprek aan. Ik help je graag om een plan op te stellen hoe je met deze bewezen effectieve interventie de gewenste doelstelling bij de medewerker realiseert. De focus ligt daarbij op een oplossingsgerichte aanpak in het kader van vitaliteit en werkgerelateerde motivatie en betrokkenheid.

Download VITAAL brochure - PDF
1
×
Hi,

Kan ik je helpen?

Op de contactpagina kun je direct een vrijblijvend oriëntatiegesprek boeken.

Heb je een vraag? Wil je iets overleggen? Bel of stuur een bericht. Ik reageer binnen 24 uur (06 278 202 21)

Roderik