Het begrip Vitaliteitscoaching begint flink tractie te krijgen bij consumenten en in het bedrijfsleven, maar wordt uitgehold omdat men het niet duidelijk kadert. Wat is Vitaliteitscoaching nu precies en welke toegevoegde waarde heeft het voor jouw medewerker?

WAT IS VITALITEIT? /

Vitaliteit is de energie, motivatie en veerkracht waarmee je in het leven staat en het vermogen om jezelf fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel te ontwikkelen. Vitaliteit is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen en waar je zelf regie over hebt. Aan de basis van vitaliteit ligt dus persoonlijk leiderschap: de vaardigheid om jezelf te leiden, waarbij hoofd, hart en handen optimaal samenwerken om jouw doelen te realiseren (zowel zakelijk als privé). Een vitaal mens heeft:

 • Energie om te doen wat hij/zij graag zou willen doen, waarbij energie is opgebouwd uit vier energiedimensies: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.
 • Motivatie en duidelijke doelen waaraan hij/zij die energie wil besteden.
 • Veerkracht om met tegenslagen en uitdagingen om te gaan 

VITALITEITSCOACHING

Vitaliteitscoaching is een duurzaam proces dat met name draait om persoonlijke groei en autonomie. Met deze vorm van begeleiding helpen we medewerkers vitaler te worden. Het richt zich op bewustwording, verandering en volhouden. De Vitaliteitscoach kan daardoor helpen in preventie als ook bij diverse vormen van lichamelijke, psychische en psychomatische klachten.

Eigen regie en persoonlijk leiderschap staan centraal in het optimaliseren van vitaliteit, een gezonde leefstijl en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door het coachtraject vergroot de medewerker het algemene welzijn en hiermee verbetert de werkprestatie. De vitaliteitscoach ondersteunt, motiveert en inspireert de medewerker in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om de eigen vitaliteit te versterken, duurzaam inzetbaar te blijven en met plezier te kunnen werken.

Vitaliteitsplan

Samen met de vitaliteitscoach bepaalt de medewerker concrete persoonlijke doelen die vast worden gelegd in een vitaliteitsplan. Dit vitaliteitsplan vormt de rode draad van het vitaliteitscoachtraject.

Face-2-Face coaching is voor medewerkers met een uitdagend vitaliteitsvraagstuk, waarbij duurzame gedragsverandering het doel is. Iedere organisatie en iedere medewerker is anders. Een coachtraject duurt gemiddeld 3 tot 12 maanden maanden waarbij de coachgesprekken plaats kunnen vinden op locatie, bij de werkgever of in de praktijk/studio te Berg en Dal

VOORBEELDEN VAN VITALITEITSDOELEN /

 • Beter leren omgaan met stress.
 • Van overleven naar leven.
 • Grenzen stellen en assertiviteit.
 • Steviger worden, meer (zelf-)vertrouwen krijgen.
 • Investeren in en blij zijn met je lichaam.
 • Managen van energie (fysiek, mentaal en emotioneel).
 • Presteren onder druk.
 • Haalbare (levens-)doelen stellen.
 • Uitzoeken wie en wat écht belangrijk is.
 • Het missen van vitaliteit en het ervaren van een zinvol leven.
 • Te veel of te weinig verantwoordelijkheid nemen.
 • Een gezonde balans houden tussen werk en privé.

ZELF VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN /

De vitaliteitscoach helpt medewerkers om op basis van hun individuele mogelijkheden meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. Medewerkers zullen ook ondersteund worden bij het aanleren van nieuw gezond gedrag. Zowel fysiek als mentaal. Tijdens de vitaliteitscoachings-trajecten vinden meerdere meetmomenten plaats om continu te kunnen blijven monitoren en waar nodig bij te sturen.

1. VERKENNEN / 

Tijdens de coachgesprekken zullen we verkennen wat men wil, wat de mogelijkheden zijn, wat men al gedaan heeft en wat men juist níet wil. We onderzoeken wat het doel op gaat leveren. Wat kan de medewerker méér als het doel bereikt is? We verkennen ook wat het halen van het doel van ze zal vragen, is de inspanning de moeite waard? We verkennen vervolgens wat de obstakels zijn tussen de medewerker en het doel en wat werkt en wat niet.

2. VERANDEREN

Als we goed verkend hebben, dan hebben we niet alleen de doel(en) concreet gemaakt, maar ook de obstakels die men afhouden van het doel. Waarom is men niet waar men wil zijn? Soms kunnen we die obstakels oplossen, soms kunnen we ze veranderen en soms kunnen we ze omzeilen.

VOORBEELDEN VAN OBSTAKELS

 • Angst.
 • Stress (verlies van overzicht en controle).
 • Vermoeidheid.
 • Pijn.
 • Wilskracht.
 • Slaapproblemen.
 • Gebrek aan (zelf)vertrouwen.
 • Onvoldoende benutte sterke eigenschappen.
 • Ervaren van weinig respect.
 • Eenzaamheid.
 • Emotionele problemen.
 • Gebrek aan vaardigheden om vol te houden.

Voor alle genoemde obstakels (en meer) hebben we concrete wetenschappelijk onderbouwde tools om mee te werken.

3. VOLHOUDEN

Het veranderen van gedrag is een kunst en wetenschap, waar veel factoren bij komen kijken. Een ‘alles of niets’ aanpak zal men telkens zien falen als men niet sterk inzet op ‘autoregulatie’. Bij gedragsverandering gaat het er om dat we elke dag íets doen, dat we consistent zijn. Voordat nieuw gedrag een gewoonte wordt, moet het tussen de 22 en 260 dagen worden volgehouden, afhankelijk van de persoon en het soort gedrag. 260 dagen is het uitgangspunt. Uiteraard vraag je niet iedere dag van jezelf het maximale.

We kunnen er niet vanuit gaan dat ons leven vanaf nu vanzelf zal gaan. We ondervinden gezondheidsklachten, krijgen te maken met tegenslagen, veranderen van baan en mensen overlijden. Alles wat ervoor zorgt dat men wil opgeven, is aanleiding voor het inzetten van het ‘crisisplan’, het vangnet, het back up plan, zodat de inspanningen niet voor niets zijn geweest.


KENNISMAKEN MET VITALITEITSCOACHING? /

Wil je meer weten over Vitaliteitscoaching? Vraag een vrijblijvend oriëntatiegesprek aan. We helpen je graag om een plan op te stellen hoe je met deze bewezen effectieve interventie de gewenste doelstelling bij de medewerker realiseert. De focus ligt daarbij op een oplossingsgerichte aanpak in het kader van vitaliteit en werkgerelateerde motivatie en betrokkenheid.

Download VITAAL brochure - PDF