Health & Performance

HAN SENECA, is een onderdeel van HAN Sport en Bewegen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), het expertisecentrum voor sport, arbeid en gezondheid en houdt zich bezig met gezondheids- en prestatie bevorderende dienstverlening. Bij HAN SENECA staat een integrale benadering van gezondheid centraal. De dienstverlening is wetenschappelijk onderbouwd en op maat gemaakt. Al naar gelang vormen voedingsdeskundigen, fysiotherapeuten en bewegingswetenschappers het team van HAN SENECA.

Het Sport Medisch Adviescentrum zorgt met teams van bedrijfs- en sportartsen voor keuringen van medewerkers van bedrijven en instellingen. Bovendien beschikt het expertisecentrum over de meest geavanceerde test-, meet- en trainingsapparatuur. Die apparatuur is sinds enige tijd mobiel, omdat HAN SENECA over een geavanceerd laboratorium in een moderne trailer beschikt. Zo kan de organisatie dus maatwerk bieden op locatie.

Health & Performance / 

Een belangrijk uitgangspunt in de dienstverlening aan bedrijven is het verbeteren van de gezondheidssituatie én prestaties van werknemer en bedrijf. De Energie-Fabriek i.s.m. HAN SENECA richt zich hierbij op de gezondheid van het gehele personeel en niet alleen op risicogroepen of mensen die verzuimen. Naast activiteiten die expliciet gericht zijn op gezondheid als voedings- en bewegingsadvies zijn er ook zaken van belang die meer impliciet van invloed zijn op de gezondheid, zoals bijvoorbeeld leiderschapsstijl en bedrijfscultuur.

Waarom kiezen voor HAN Seneca?

Wij onderscheiden zich van andere dienstverleners op het gebied van gezondheidsmanagement door het feit dat gezondheid zelf niet als einddoel beschouwd wordt. Het wordt gezien als een middel om tot verbetering van het individuele functioneren van mensen op de werkvloer te komen. Deze verbetering draagt uiteindelijk bij aan:

✔︎  Een optimale teamprestatie
✔︎  De realisatie van de organisatiedoelstellingen
✔︎  De organisatieproductiviteit

Daarnaast meet HAN SENECA niet alleen de fysieke gesteldheid van medewerkers, maar ook de psychosociale gesteldheid. Hierdoor wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst, waarmee op zowel de korte als lange termijn positieve effecten kunnen worden bereikt als het gaat om duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Preventief Medisch Onderzoek

Weet u nog niet goed op welke manier u gezondheidsmanagement binnen uw organisatie handen en voeten kunt geven? De Energie-Fabriek i.s.m. HAN SENECA kan daarin wat voor u betekenen met een Preventief Medisch Onderzoek, of health-checks. Hecht u veel waarde aan een goede gezondheid en fitheid van uw medewerkers en investeert u hierin? Vindt u de gezondheid van uw medewerkers van cruciaal belang voor het succes van de organisatie? Als u deze vragen positief beantwoordt, dan kunnen wij u helpen met een Preventief Medisch Onderzoek.

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?

Een PMO is een instrument om de gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Werknemers kunnen ook gemotiveerd worden om een gezonde leefstijl te hanteren. PMO is een uitvoerige analyse van de gezondheidstoestand, fitheid en leefstijl van de werknemer. Hiervoor worden verschillende betrouwbare en gevalideerde meetinstrumenten gebruikt. Verschillende parameters worden getest die een relatie hebben met, dan wel een voorspellende waarde hebben voor de gezondheid en fitheid van een persoon.

Health-Checks

Een health-check is een instrument om de gezondheid van werknemers in kaart te brengen en te motiveren voor het hanteren van een gezonde leefstijl. Het is een uitvoerige analyse van de gezondheidstoestand, fitheid en leefstijl van de werknemer. Hiervoor worden verschillende betrouwbare en gevalideerde meetinstrumenten gebruikt. Diverse parameters die een relatie hebben met, dan wel een voorspellende waarde hebben voor de gezondheid en fitheid van een persoon worden getest

Han Seneca is in het bezit van een mobiel lab genaamd het Mobile Health & Performance Lab (MH&PL) Met dit mobiele lab kan het expertisecentrum voor sport, arbeid en gezondheid op locatie gezondheidstests afnemen.

Vraag hier een offerte aan

1
×
Hi,

Kan ik je helpen?

Op de contactpagina kun je direct een vrijblijvend oriëntatiegesprek boeken.

Heb je een vraag? Wil je iets overleggen? Bel of stuur een bericht. Ik reageer binnen 24 uur (06 278 202 21)

Roderik