Wat zijn de kosten van een zieke werknemer?

Een zieke medewerker kan jou als werkgever veel geld kosten. Natuurlijk wil je weten hóe veel dan precies. Daarom vind je hier een overzicht van kosten waar je op kunt rekenen met onder aan het artikel een totaalbedrag.

Deze bedragen zijn een gemiddelde. Exacte kosten van een zieke medewerker zijn afhankelijk van jouw situatie, denk aan de cao of het arbeidscontract, het aantal uren dat jouw zieke medewerker normaal gesproken werkt en het gemak waarmee je een vervanger vindt.

Loondoorbetaling

Gemiddelde kosten per dag: € 153

Als jouw medewerker ziek is, ben je – tenzij jouw medewerker in aanmerking komt voor de Ziektewet-uitkering – verplicht om de eerste twee jaar het loon door te betalen.

Het eerste jaar betaal je jouw medewerker minimaal zeventig procent van het loon. Dit dient minimaal het minimumloon te zijn. Is het bedrag minder? Dan moet je de loonbetaling aanvullen tot dit minimum. Het exacte percentage dat je het eerste jaar doorbetaalt, is vastgelegd in de cao of in het arbeidscontract. Meestal staat daarin dat je het eerste ziektejaar honderd procent van het loon doorbetaalt. De pensioenpremie en het vakantiegeld dien je ook door te betalen.

Het tweede ziektejaar betaal je minimaal zeventig procent van het loon door. Is dit minder dan het minimumloon? Dan kan jouw werknemer een toeslag aanvragen. Je hoeft dit bedrag dus niet zelf aan te vullen. Overigens geldt voor de zeventig procent, dat dit het wettelijke minimum bedrag is. Veel cao’s schrijven voor om honderd procent van het loon door te betalen.

In sommige gevallen staat in de cao dat je een aantal loonelementen (gespreid) moet betalen tijdens of na de arbeidsongeschiktheid, zoals:

  • pensioenlasten
  • vakantiedagen die later uitbetaald of opgenomen worden
  • vakantietoeslag
  • structurele provisie
  • auto van de zaak
  • structureel overwerk
Kosten vervanging

Gemiddelde kosten per dag: €191,-

Om het werk van jouw zieke medewerker op te vangen, heb je waarschijnlijk vervanging nodig. Deze kosten zijn het laagst, als je dit kunt oplossen met bestaande medewerkers. Maar dit is – vooral als jouw zieke medewerker fulltime werkte – lang niet altijd mogelijk. Een mogelijkheid is om een detacheringsbureau of uitzendbureau in te huren. Dit is een relatief dure oplossing. Goedkoper is het vaak om een tijdelijke kracht aan te nemen.

Omzetverlies tijdens afwezigheid

Gemiddelde kosten per dag: € 43

Tussen het moment dat jouw medewerker ziek is en het moment dat je een vervanger hebt geregeld zit misschien wat tijd, waardoor je omzet misloopt. Mogelijk behaalt de vervanger – die je eerst moet inwerken – ook niet direct de omzet die je gewend bent. En het kan zelfs zijn dat klanten weglopen omdat zij niet kunnen opschieten met jouw nieuwe (tijdelijke) medewerker. Kortom: met een zieke medewerker gaat bijna altijd ook omzetverlies gepaard. De precieze kosten hangen af van jouw situatie, maar het gemiddelde komt neer op € 43.

Kosten arbodienstverlening

Gemiddelde kosten per dag: € 10

Uiterlijk in de eerste week van ziekte meldt je jouw medewerker ziek bij jouw arbodienst. Deze begeleidt jouw zieke medewerker. De kosten hiervoor hangen af van de afspraken die je met jouw arbodienstverlener maakt en zijn afhankelijk van het gekozen basiscontract (abonnement). Je betaalt altijd een basisbedrag voor arbodienstverlening: wel of niet ziek. Dit basisbedrag kan oplopen bij verzuim, afhankelijk van de inhoud van het basiscontract, de duur van het verzuim en de inzet van interventies. Bij het inzetten van een interventie, bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige, gaan de kosten omhoog; de vergoeding hiervan valt meestal niet binnen het basispakket.

Interne verzuimbegeleiding

Gemiddelde kosten per dag: € 8

Hieronder vallen alle activiteiten die je zelf moet doen omtrent jouw zieke medewerker. Denk aan verzuimregistratie en de begeleiding van jouw medewerker, zoals verzuimgesprekken, het contact met de arbodienst en de verplichtingen van de Wet verbetering Poortwacher.

Totale verzuimkosten

De totale verzuimkosten bedragen gemiddeld zo’n € 405 per dag. Voor een fulltime medewerker is dat zo’n € 8.100 per maand! Na 24 maanden (2 jaar) lopen de kosten op tot bijna € 200.000 in totaal. De precieze kosten kun je berekenen via verzuimkosten.nl.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

Feit is dat de kosten voor een zieke werknemer flink kunnen oplopen en vele malen hoger zijn (al gauw 2,5 keer zo hoog) dan de loonkosten die je normaal kwijt zou zijn. Bovendien komt er veel papierwerk bij kijken en loop je ook nog eens het risico op een loonsanctie van het UWV.

Om de risico’s en kosten voor je zo veel mogelijk te beperken, is begin 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering in het leven geroepen. Deze is vergelijkbaar met de oude verzuimverzekering, maar dan met minder risico’s en een vaste premie van tenminste drie jaar. Let op: deze dekt de kosten voor re-integratie/interventies. Kosten voor vervanging, omzetverlies e.d. houd je ook met deze verzekering. Lees hier meer over de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Bron: MKB Servicedesk
Comments (1)

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
×
Hi,

Kan ik je helpen?

Op de contactpagina kun je direct een vrijblijvend oriëntatiegesprek boeken.

Heb je een vraag? Wil je iets overleggen? Bel of stuur een bericht. Ik reageer binnen 24 uur (06 278 202 21)

Roderik