Je medewerkers motiveren naar een gezonde leefstijl?

Preventief medisch onderzoek medewerker Nijmegen en Arnhem

Testen & Onderzoek

Ziekteverzuim, beperkte inzetbaarheid, verminderd presteren of algemene gezondheidsklachten vragen om meetbare en doelgerichte oplossingen.

Daarom is het nodig de kwaliteit van medewerkers op een valide en uniforme wijze in kaart te brengen. Goed onderzoek is essentieel om de afstemming van diverse gezondheidsinterventies zo optimaal mogelijk te maken.

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?

Een Preventief medisch onderzoek (PMO) is een instrument om de gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Werknemers kunnen ook gemotiveerd worden om een gezonde leefstijl te hanteren. 

PMO is een uitvoerige analyse van de gezondheidstoestand, fitheid en leefstijl van de werknemer. Hiervoor worden verschillende betrouwbare en gevalideerde meetinstrumenten gebruikt. Verschillende parameters worden getest die een relatie hebben met, dan wel een voorspellende waarde hebben voor de gezondheid en fitheid van een persoon.

Wat wordt er getest en onderzocht tijdens het PMO?  

Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in je gezondheidsprofiel wordt er onderzoek gedaan naar je fysieke en mentale gezondheid. Zo worden de volgende onderdelen getest.

 • Familieanamnese
 • Medische achtergrond
 • Werkstress, tevredenheid, beleving en herstelbehoefte
 • Gedrag in: voeding, beweging, slaap, genotsmiddelen
 • Energiebronnen
 • Werkomgeving en veiligheid
 • Lengte, Gewicht, BMI
 • Lichaamsverhouding (o.a. buikomvang en vetpercentage)
 • Glucose & Cholesterol
 • Bloeddruk & Hartslag
 • Spirometrie (longinhoud)
 • Sit & reach, sit up, sprongkracht, rugkracht en knijpkracht
 • Reactiesnelheid
 • Visustest (oogonderzoek)
 • VO2-max (submaximale fietstest = uithoudingsvermogen)
 • Risico hart en vaatziekte
 • Urine (PH, Eiwit, bloed)

Optionele aanvullingen:

 • ECG- meting (hartfilmpje),
 • Bloedonderzoek
 • Uitsplitsing cholesterol van LDL/HDL & Triglyceride

De testing wordt gedaan met vragenlijsten, fysieke testen en persoonlijke gesprekken. Het testteam bestaat uit: gezondheidsprofessionals, paramedische professionals en medisch professionals.

Naast deze standaardpakketten zijn er nog meer mogelijkheden. Hierbij valt te denken aan specifieke werkbelevingsonderzoeken, PSA-onderzoek (psychosociale arbeidsbelasting), leiderschapsonderzoek, inzetbaarheidsonderzoeken of arbeidsrisico-onderzoeken. Uitbreidingen van dien aard kunnen op maat worden gemaakt.

De verzamelde gegevens worden vastgelegd in een persoonlijk cliëntdossier. Dit krijgt maximale privacy. De individuele uitslagen worden alleen besproken met de onderzochte medewerker.

Wat zijn de mogelijke vervolgacties?

Het PMO biedt een prima start. Het is van belang dat er een goede opvolging plaatsvindt die voortkomt uit de data van het PMO.

Wat ga je met deze bruikbare data doen? En hoe ga je er zorgvuldig mee om? Doel: acties ontplooien om het welzijn van je medewerkers te stimuleren en de rentabiliteit van de onderneming naar een hoger niveau te brengen.

Vervolgacties zijn: individuele/groepsbegeleiding en coaching in leefstijlinterventies als: stressmanagement, beweeg-  en voedingsprogramma’s, work-life trainingen, vitaal leiderschap en overige maatwerktrajecten als fysiotherapie, coaching en training. Dit kan een combinatie zijn van fysieke en digitale programma’s.

Goed om te weten

Het PMO is vrijblijvend voor de medewerker en verplicht voor de werkgever. Per 1 juli 2018 is er een nieuwe ARBO-wetgeving ingegaan (artikel 18). Hierbij ben je als onderneming verplicht om het PMO aan je personeel aan te bieden. Ook voor het MKB. Voor de werknemer is deelname vrijwillig. Eenmaal in de twee jaar een test doen is voldoende.

Als MT/ leidinggevende krijg je inzicht middels een groepsrapportage. Deze wordt uitgesplitst per afdeling. Voor €120,- kan er al een test op locatie worden uitgevoerd. Er kunnen 16 tot 28 mensen per dag getest worden. Dit hangt af van welke testen er worden afgenomen. Inschrijving verloopt via een digitaal health-portal.

Wat levert het nu op?

Een integrale benadering levert een beter inzicht in de gezondheid van je medewerkers. Als je medewerkers actief bezig wilt laten zijn met hun vitaliteit, dan moet je hen ook inzicht geven in hun gezondheidsprofiel. Dit leidt uiteindelijk tot betere prestaties, een verbetering van de werkbeleving en een betere individuele gezondheid.

Ziekteverzuim, beperkte inzetbaarheid, verminderd presteren of algemene gezondheidsklachten vragen om meetbare en doelgerichte oplossingen.

Persoonlijke aanbeveling

Vitaliteit en presteren is een thema dat altijd actueel is bij iedere organisatie. Groot of klein. Investeren in vitaliteit heeft daarbij ook een positieve uitwerking in de mindset van de medewerker en geeft je een beter inzicht in de fysieke en mentale fitheid van je team(s) Het uiteindelijke doel van het PMO is dat je de kwaliteit van leven en werken bevordert.

In de praktijk ervaren wij dat bedrijven losse initiatieven ontplooien om de gezondheid en prestaties van medewerkers te stimuleren. Dit is natuurlijk al een mooie ontwikkeling. Wel ondervinden wij dat er nog (te) weinig rekening gehouden wordt met de individuele behoefte en waarde van de medewerker. Met als gevolg dat vitaliteitsprogramma’s en initiatieven te weinig renderen.

Dat is natuurlijk zonde van alle energie die je erin steekt. Ga op onderzoek uit wat deze behoeften en waarden zijn. Kies daarbij voor interventies die breed, praktisch en makkelijk uit te rollen zijn binnen de organisatie zonder dat dit te veel tijd kost van je medewerkers.

Preventief medisch onderzoek regio Nijmegen en Arnhem

Vrijblijvend gesprek?

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Roderik Luitjes via roderik@deenergie-fabriek.nl of tel.nr.: 06 278 202 21 Ook maken we graag een passende offerte.

Ik wil graag een offerteGeef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
×
Hi,

Kan ik je helpen?

Op de contactpagina kun je direct een vrijblijvend oriëntatiegesprek boeken.

Heb je een vraag? Wil je iets overleggen? Bel of stuur een bericht. Ik reageer binnen 24 uur (06 278 202 21)

Roderik